CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 01/2019

  Mua 2 chai nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai nước mắm Nhãn Ngọc 150ml.

 

     Từ ngày 07/01/2019 - 21/01/2019.

 

   Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Liên Thành khu vực miền Nam.

   Link chi tiết hệ thống cửa hàng:


    KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
 

    KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH
 

    http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp