CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 4/2018

  Mua 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 600ml tặng 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml.

 

  Mua 3 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml tặng 1 chai cùng loại.

 

  Từ ngày 14/04/2018 đến 28/04/2018

 

ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

 

Link chi tiết hệ thống cửa hàng:
KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH