CỬA HÀNG

ĐỊA CHỈ

SĐT

BÀN

CHGTSP Đồng Khởi, Tỉnh Bến Tre

  2 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

(0275) 3833 767

0902 573 768

CHGTSP CMT8, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh  1016 CMT8, Khu Phố 1, Phường 4, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (0276) 3822 456 0906 833 433